เดอะ ฟอเรสเทียส์แฟมิลี่

หลากหลายโครงการที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต เป็นสังคมที่จะเปลี่ยนทุกนิยามของการอยู่อาศัย

WHIZDOM

Redefining vertical living

DETAIL

THE ASPEN TREE

To stay by your side
Enhancing each day onward, we excel in 5 elements are lifetime care, age in place, memory loss prevention, medical specialist support and hospitality care.

DETAIL

MULBERRY GROVE

Creates its residences under the concept ‘Multi-Intergeneration Living’ nurturing warm and caring relationships and bringing happiness to all generations, yet still meeting each individual’s need for space.

DETAIL

ภาพยนตร์์โฆษณา

ภาพยนตร์์โฆษณาที่ถ่ายทอดแนวคิดของโครงการ ที่พาคุณจินตนาการถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต

WATCH VIDEO
Result
Confirmation